Akademie Mladých občanů

Baví tě debatovat, dozvídat se nové věci a poznávat zajímavé lidi? Pak je tento projekt právě pro tebe! Projet je spolupořádán se třemi univerzitami, díky nimž se dostaneš i na akademickou půdu a budeš moct diskutovat se špičkami v oboru. Čekají tě přednášky, simulace, zajímaví hosté a také pobyt v Praze, Brně a Pardubicích. Po absolvování celé akademie jsou pro tebe připraveny skvělé ceny a především stáže, kde nasbíraš spustu dalších zkušeností.

Municipalita

Soutěžní projekt Municipalita je dílčím projektem Akademie Mladých občanů (AMOB), je zastřešována spolkem Mladí občané ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, konkrétně tedy jejím Insitutem veřejné správy. Municipalita je první částí Akademie a zaměřuje se na komunální politiku a dění ve městech. K tomuto tématu jsou vedeny diskuse s odborníky, debaty mezi samotnými studenty či simulace městského zastupitelstva.

Region

Projekt Region je druhou z dílčích součástí Akademie mladých občanů, a je zastřešován spolkem Mladí občané ve spolupráci s fakultou Ekonomicko-správní univerzity Pardubice. Region navazuje na předchozí Municipalitu a má za cíl zvýšit zájem mladých lidí o politické dění kolem nich a také je namotivovat k aktivnímu přístupu a zapojení se do veřejné diskuze. Region přibližuje fungování krajského úřadu i zastupitelstva, které se může leckdy zdát vzdálené a neprůhledné.

Republika

A jsme u třetí částí naší Akademie, kde tě naučíme vše o fungování nejvyšších pater naší politiky. Po Municipalitě a Regionu je to poslední dílčí projekt Akademie mladých občanů, tentokráte ve spolupráci s Institutem politologických studií univerzity Karlovy v Praze. Na studenty čekají diskuse o aktuálních i dlouhodobých aspektech veřejného života, fungování politiky, neziskových organizacích, práci médií. V neposlední řadě je připraveno simulované zasedání orgánu Parlamentu České republiky.