Akademie Mladých občanů 2016/2017

Akademie, to jsou nekonečné hodiny příprav, desítky lidí v přípravných týmech, kvanta kvalitních esejí, ze kterých vybíráme účastníky, ale především to jsou 4 nezapomenutelné třídenní projekty, z nichž každý cíli na jinou úroveň politiky a snaží se ukázat její důležitost.

AMOB letos sice pro účastníky již skončil, ale pro nás ještě pár týdnů trvat bude a to díky feedbackům, které nám pomáhají se každý rok zlepšovat. Pro vás zde zatím máme krátké shrnutí od hlavních organizátor jednotlivých částí Akademie.

Téma: Akademie mladých občanůPoslední úpravy: 23. června 2017

Jako každý rok, i letos, jsme odstartovali naší Akademii Municipalitou. Více nám o Municipalitě pověděla osoba nejpovolanější, tedy hlavní organizátorka Markéta Malá.

Municipalita, nejdéle běžící část celého AMOBu, letos lehce vybočila ze svého tradičního formátu a navlékla jiný kabát. Téma lokální politiky a správy měst a obcí totiž bylo značně doplněno programem zabývajícím se architekturou a urbanismem. To vše s cílem oslovit studenty s různými (nejen politickými) zájmy a nabídnout tak širší úhel pohledu na komplexní problematiku rozvoje a správy měst.

Těžko hledat místo pro takový projekt povolanější než dynamickou moravskou metropoli – Brno. Z možností, které toto město nabízí, jsme těžili už od samého zahájení projektu, kdy nás dva zkušení architekti provedli centrem města v rámci venkovního workshopu na téma architektura veřejného prostoru. 

Letošní Municipalita se snažila skrze diskuze, přednášky a workshopy nalézt odpovědi na otázky, jak může digitalizace usnadnit život ve městech, kolik úsilí stojí vybudování strategického plánu obnovy zničeného industriálního města, jak bojovat s korupcí v lokální politice (a jak vypadá takový průměrný „šmírovací svetr“) nebo jak může i obyčejný středoškolák iniciovat nějakou změnu ve svém městě a co to obnáší. Na závěr si účastníci přímo v prostorech magistrátu vyzkoušeli na vlastní kůži průběh jednání zastupitelstva. 

Zkrátka, letošní ročník nabídl mnoho nového, nicméně to skutečně prověřené (kromě částí programu a skvělých hostů třeba i špagetové a toastové „hody“) si ponechal z předchozích let.

 

Ročník byl tedy skvěle odstartován a štafetu přebral Pavel Linzer, který se zhostil svého úkolu bravurně a Region dále rozvíjel příjemnou atmosféru letošní Akademie. Následující řádky shrnují to nejdůležitější, co na Regionu účastníci měli možnost zažít.

Už druhý ročník Regionu se opět odehrál v Ostravě, kde na účastníky v tomto „regionu razovitem", jak se také někdy nazývá, čekali tři dny plné zajímavých přednášek, hostů, místních zajímavostí a závěrečné simulace jednání krajského zastupitelstva. Na problematiku krajských zastupitelstev a regionů obecně získali studenti vhled z pohledu akademiků (Doc. PhDr. Tomáš Lebeda Ph.D., prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.), politiků (zastupitelka kraje Ing. Lenka Fojtíková), ale i třeba neziskového sektoru (ředitel TI David Ondráčka, M.A) či zástupců z řad krajských úředníků( analytička ARR Mgr. Monika Chobotová, Ph.D.) Celý projekt se nesl v dobré atmosféře, aktivním zapojení studentů a uvolňujícím večerním neformálním programu. V závěrečné celodenní simulaci krajského zastupitelstva pak všichni účastníci, kromě zúročení znalostí nabytých v předchozích blocích programu, předvedli také své rétorické a vyjednavačské schopnosti. Ty pak prakticky ukázaly, že jsou schopni nejen tvrdě hájit své zájmy ale i činit kompromisy v zájmu věcí veřejných.

 

Akademie se nám společně se školním rokem plynule přehoupla do své druhý poloviny a již klasicky nás na jaře čekala Republika. O hlavní dění se s námi podělila Kateřina Benčatová.

Letošní Republika se konala přímo v srdci Evropy, v krásné Praze! Přednášky a workshopy se tradičně konaly přímo v prostorech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde se po tři dny účastníci setkávali s významnými hosty a diskutovali na různá témata. Svým formátem tak Republika navázala na předchozí ročníky a zachovala si svou aktuálnost a formálnost. Hlavním tématem byli přímá demokracie, mladí v politice a občanská angažovanost. 

Program byl rozdělen do tří částí, během kterých vystoupilo dohromady 15 hostů. První, teoretická část, byla zaměřena na rozšíření znalostí studentů v dané problematice. Vysokoškolští profesoři a vyučující, jež byli hosty v této části, hovořili o parlamentní demokracii, přímé demokracii a veřejné správě. Pohled z druhé strany nabídli v druhém dni hosté z oblasti neziskových organizací a politických stran. Účastníci měli široký prostor pro otázky v průběhu všech přednášek, což umožnilo rozvíjet diskuzi takovým směrem, který studenty skutečně zajímá.  Ve více než 9-ti hodinách studenti hovořili nejen o aktuálních i dlouhodobých aspektech našeho veřejného života.

Navíc se podařilo spojit středoškolské studenty z celé české republiky, kteří v samotném závěru podali neskutečné výkony při simulaci zasedání parlamentního výboru, ve kterém mohli využít své nově nabité znalosti a pod dohledem vysokoškolských studentů projednali návrhy zákona o povinné maturitě z matematiky nebo o zákazu konzumace návykových látek na veřejnosti.

 

Je konec května, za námi veškeré politicky zaměřené části AMOBu a před námi ona pověstná třešnička na dortu v podobě Médií. Více nám o závěrečné části pověděla Natálie Terčová.

Po loňském úspěchu jsme měli tu radost zrealizovat druhý ročník Médií. Stejně jako minulý rok se účastníci měli možnost sejít v Praze, v epicentru mediálního dění. Tři dny byly krom besed a workshopů s novináři a dalšími odborníky z mediální branže obohaceny taky o sportovní komentátory nebo například o organizace cílící na kritický přístup k masmédiím. 

Hlavním tématem byla letos cenzura tisku, jež se jako červená nit linulo po celou dobu konání projektu. Studenti se měli možnost dozvědět více o tvorbě zpráv, reportáží a šíření informací skrze informační kanály. Dostalo se též na sociální sítě, které jsou čím dál více využívány pro získávání informací, avšak mohou být lehce zavádějící či plné nepřesných faktů, a proto je třeba zvýšené obezřetnosti. 

Média jsou sice v Akademii nováčkem, nicméně se těší úspěchu a vlídných slov ze strany účastníků, a to převážně protože, ať už je jedinec zainteresovaný v politice a okolním dění či nikoliv, média jsou součástí života každého z nás a je třeba s nimi umět pracovat. Letošní ročník proto jistě nebyl posledním!

 

Celým letošním ročníkem Akademie se jako společný jmenovatel všech čtyř projektů linul důraz na veřejně prospěšné aktivity, které může vykonávat jakýkoli středoškolák ve svém okolí či obecně ve veřejném prostoru. Každý projekt tak umožnil poukázat na jiný aspekt pozitivních aktivit dospívající generace.

Takový byl náš rok a my jsme za něj vděční především našim účastníkům a hostům. Bez nich by bylo nemyslitelné to, co děláme, a o co se skrze naše akce snažíme. Každý rok máme za cíl dělat projekty větší, úspěšnější a zapojovat čím dál tím více středoškoláků. Příští rok tomu nebude jinak. Neposlední díky patří také partnerům letošní Akademie.  Za finanční podporu děkujeme zejména Nadaci Pangea, Evropskému domu a statutárnímu městu Brno.

 

Těšíme se na ročník 2017/2018, který odstartuje na podzim již tradičně Municipalitou.

Návrat na předchozí stránku

Čtěte také

Region klepe na dveře

V prosinci proběhla Municipalita, která se podle nás velmi vydařila. Na ni navazuje Region, který máme za dveřmi a bylo by tedy vhodné k němu říci pár slov.

Přečíst článek

Municipalita vol. 4

Motivační dopisy a workshop jsou za námi! No a teď už k té nejzábavnější části, ve středu 13. 12. začíná první projekt Akademie a to Municipalita. No a co bude účastníky čekat? 

Přečíst článek

Jak na motivák?

Chceš se přihlásit na AMOB a nikdy jsi nepsal motivační dopis, tápeš jak má být dlouhý a co do něj patří? Tak přesně na to ti odpovíme v tomto návodu.

Přečíst článek