Debaty

„Debaty politických mládeží“ se jako koncept představily již v únoru roku 2015. Tyto debaty jsou pořádány na neutrální půdě univerzit. V Praze se zatím debaty konaly ve spolupráci s Institutem politologických studií FSV UK, nově jsme navázali regionální spolupráci také s Katedrou politologie a evropských studií FF UPOL.

Tento projekt vznikl především z toho důvodu, že si myslíme, že hlavním prostředkem demokracie je diskuse a umění dojít ke kompromisu. Za hlavní cíl si tedy klade vytvořit neutrální platformu pro budoucí lídry ve světě politiky, nyní členy politických mládeží. Debaty by, dle našeho názoru, měly probíhat v uvolněnější atmosféře formou kulatého stolu. Jde mimo jiné i pro prostředek, který má účastníkům debat pomoci formovat názory a přinést možnost zlepšovat své rétorické a argumentační schopnosti.

Spolek Mladí Občané pak zde zajišťuje organizaci a moderování, garantujíce svou názorovou nevyhraněnost.

Výstupy z těchto debat, ze kterých plynou zajímavé myšlenky a názory, mohou totiž být jen začátkem, který by mohl inspirovat k převedení oněch myšlenek v praxi a pozitivně tak ovlivnit veřejný prostor, což je jeden z hlavních cílů našeho spolku.


Aktuality z projektu

Archiv aktualit