Municipalita

Soutěžní projekt Municipalita je součástí Akademie Mladých občanů (AMOB), která je zastřešována spolkem Mladí občané. Vzdělávací projekt AMOB obecně pomáhá studentům uvědomit si své postavení v občanské společnosti. V současnosti se skládá ze čtyř dílčích projektů – Municipalita, Region a Republika, které pokrývají všechny tři úrovně, a nově bude spuštěn také projekt Média.

A co konkrétně tě při účasti na Municipalitě čeká? Jedná se o soutěžní projekt pro středoškolské studenty, kterým dáváme možnost se setkat s experty na místní samosprávu jako takovou, korupci, místní rozvoj atd., což významně rozšiřuje jejich obzory a dává jim nové možnosti jak se realizovat ve svém osobním, sociálním a profesním/studijním životě. Věříme, že Vás naše aktivity zaujmou a pokud jsi student/ka, tak se i s chutí zapojíš. Nebudeš toho litovat!

Projekt Municipalita je koncipován jako osvětová akce, která má za úkol ukázat lidem, že podílet se na místní politice je nejen právo, ale svým způsobem i povinnost každého občana, a že se jedná o činnost, kterou mnozí z nich již nevědomky vykonávají. Naším cílem je vzbudit v lidech zájem o diskuse, o zasedání místních zastupitelstev, o hájení svých zájmů, jinými slovy popřít letargii a rezignaci. Tímto způsobem může potenciálně dojít i k postupné rehabilitace pověsti a zájmu celostátní politiky skrze zvýšený zájem občanů a postupné obsazování veřejného prostoru politickými, nikoli ryze oportunistickými skupinami.

Zde je záznam z dříve realizovaných soutěží Municipalita

Harmonogram

24. října 2016

Deadline pro zasílání esejů

7. listopadu - 9. listopadu 2016

4. ročník projektu Municipalita

Téma

Měnící se role měst

Téma esej

Jaké současné společenské problémy jsou podle tebe města schopna řešit efektivněji než stát? Jaké výhody a nevýhody taková řešení přinášejí?

Své eseje zasílejte na e-mail: amob@mladiobcane.cz.

Místo konání

Brno

Aktuality z projektu

Kontakty

Markéta Malá
marketa.mala@mladiobcane.cz
(+420) 722 983 153

Aleš Kubíček
ales.kubicek@mladiobcane.cz
(+420) 775 446 498

Akce se koná za podpory nadace Pangea a statutárního města Brna, pod záštitou primátora Ing. Petra Vokřála.

Nadace PangeaMěsto Brno

Partneři