Region

Projekt Region je druhým dílčím projektem Akademie Mladých občanů, usiluje o přiblížení fungování krajského úřadu a zastupitelstva, které se může leckdy zdát vzdálené a neprůhledné. Letošní ročník pořádáme ve spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a také letos pro účastníky připravujeme diskuse s odborníky, tématické workshopy, návštěvy zajímavých míst a institucí a na závěr simulaci krajského zastupitelstva.

Region je tedy soutěžní projekt pro středoškolské studenty, který se bude konat v únoru roku 2018 v krajském městě Pardubice, konkrétně zejména na půdě pardubické Univerzity a dále pak v různých alternativních prostorech místních institucí, jako je například Krajský úřad nebo Okresní soud.

Region navazuje na předchozí Municipalitu, věnuje se krajské politice, fungování krajů a jejich podstatě. Účastníci se setkají s odborníky z řad politologů, historiků či architektů, kteří představí volební systém do krajského zastupitelstva, historii regionálního uspořádání na našem území, nebo systém financování z operačních programů či rozhodování o uspořádání veřejného prostoru na území kraje. Zakončením projektu je simulace krajského zastupitelstva, při které budou studenti rozděleni do fiktivních politických stran, které ovšem odrážejí reálné složení zastupitelstev v České republice. Studenti budou jednat jak v rámci strany jako jednotlivci, tak i navenek jako celistvá strana s jednotným názorem. To umožní účastníkům zastávat názory, se kterými se v reálném životě třeba neztotožňují, což rozvíjí jejich argumentační schopnosti. Cílem celého projektu je zvýšit zájem mladých lidí o politické dění kolem nich a také v nich probudit aktivní přístup a zájem o zapojení se do veřejné diskuze.

Region není jen práce a debaty, ale také spousta zábavy a nových přátel. Zároveň je také posledním krokem k celostátní politice, kterou představí projekt Republika!