Region

Projekt Region je nejnovější součástí Akademie mladých občanů, která je zastřešována spolkem Mladí občané. Podobně jako ostatní části Akademie má za cíl zvýšit zájem mladých lidí o politické dění kolem nich a také je namotivovat k aktivnímu přístupu a zapojení se do veřejné diskuze. Region chce přiblížit fungování krajského úřadu i zastupitelstva, které se může zdát vzdálené a neprůhledné.

Během projektu odborníci z řad politologů, historiků či architektů představí účastníkům volební systém do krajského zastupitelstva, historii regionálního uspořádání na našem území, ale také systém financování prostřednictvím operačních programů či rozhodování o uspořádání veřejného prostoru na území kraje.

Na závěr účastníky čeká simulované jednání krajského zastupitelstva. Budou jim představeny jednotlivé body jednání a budou pro ně rovněž připravené jejich postoje a stranické zařazení. Účastníci tedy nebudou obhajovat jen názory jim vlastní, ale v něčem možná i protichůdné, což jim může pomoci si lépe připravit své argumenty.

Region ale není jen práce, ale také spousta zábavy a nových přátel.


Harmonogram

6. února - 8. února 2017

Celorepublikové kolo projektu Region

Téma

Minulost, přítomnost a budoucnost krajů

Téma esej

Měly by podle tebe kraje získat větší míru autonomie/pravomocí?

Místo konání

Ostrava


Aktuality z projektu

Archiv aktualit

Akce se koná za podpory nadace Pangea.

Nadace Pangea