Republika

Soutěžní projekt Republika je závěrečným dílčím projektem Akademie Mladých občanů (AMOB), který se tentokrát zaměřuje na fungování nejvyšších pater naší politiky. Letošní ročník pořádáme ve spolupráci s Institutem politologických studií Univerzity Karlovy v Praze a také letos pro účastníky připravujeme diskuse s odborníky, tématické workshopy, návštěvy zajímavých míst a institucí a na závěr simulaci zasedání orgánu Parlamentu ČR.

Republika je tedy soutěžní projekt pro středoškolské studenty, který se bude konat v březnu roku 2018 v hlavním městě Praha, konkrétně zejména na půdě Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy dále pak v prostorech místních institucí, jako je například Poslanecká sněmovna, nebo v různých alternativních prostorech neziskových organizací nebo jiných odborných institutů.

Hlavní náplní projektu jsou diskuse o aktuálních i dlouhodobých aspektech veřejného života, fungování politiky, neziskových organizacích, nebo práci médií. Připravovaná témata se věnují občanským iniciativám, korupci a desinformacím, ale samozřejmě také politice jako takové. Většina přednášek je koncipována s ohledem na prostor k diskuzi. Tento způsob se osvědčil jako nejlepší pro předávání informací účastníkům, a zároveň podporuje jejich aktivitu, schopnost argumentovat a kriticky přemýšlet a utvářet si hodnoty celistvý pohled na problematiku. Program vrcholí simulací zasedání orgánu Parlamentu ČR, například výboru Poslanecké sněmovny. Cílem je zprostředkovat účastníkům co nejvíce informací k tomu, aby mohli nadále rozvíjet své činnosti a aktivity na nejvyšší úrovni politiky.

Po úspěšném absolvování všech tří dílčích projektů Akademie Mladých občanů jsou pro účastníky připraveny diplomy o absolvování vzdělávacího kurzů, dále lákavé odměny a pro ty nejaktivnější dokonce stáže v jedné ze zmiňovaných institucí. Akademie Mladých občanů je skvělým začátkem pro další osobní rozvoj, dává účastníkům mnoho znalostí a rozšiřuje nejen jejich soft skills a možnosti ale také cenné kontakty. Republikou končí celá Akademie, to však neznamená, že účastníci již o spolku Mladí občané neuslyší.

A CO DÁL?

Pokud by někoho z účastníků činnost našeho spolku nadchla a ztotožnil se s ní, může do spolku vstoupit a podílet se na pořádání dalšího ročníku AMOB nebo jiných projektů. Zároveň se může zúčastnit i dalších připravovaných projektů (Média, veřejné debaty apod.) nebo organizovat projekty ze své iniciativy a dle své kreativity a schopností.