Simulované zastupitelstvo

Simulované zasedání zastupitelstva je projekt pro středoškolské studenty, který cílí na širší pokrytí, ne jen na nejaktivnější jedince. Cílem konceptu je ukázat praktické fungování místních zastupitelstev a probudit ve studentech zájem o veřejné dění důrazem na lokální problémy. Realizace konceptu se skládá ze dvou částí.

První část probíhá jako přípravné setkání na školách, cílem je studenty seznámit s jednacím řádem jejich města a vysvětlit jim základní fungování místní samosprávy. Po techničtějším úvodu probíhají malé simulace a v pracovních skupinkách se řeší místní problémy a návrhy projektů. Mezi jednotlivými částmi studenti dál aktivně pracují na návrzích a pokračují ve shánění podkladů pro druhou část, studenti mohou diskutovat návrhy mezi sebou a připravovat si případné koalice či kritiku. Ve druhé části se uskuteční samotné simulované zasedání zastupitelstva. Výstupem bude návrh usnesení k vybrané problematice.


Aktuality z projektu

Archiv aktualit