Vize, Mise, Strategie

Vize

Mladí lidé by měli zlepšovat svět.

Motto

„Tvoříme náš svět“

Mise

Mladí občané jsou platformou podporující angažování mladých lidí ve veřejném prostoru. Prosazujeme hodnoty demokratického právního státu ve společné Evropě. Jsme nezávislou organizací bez politické afiliace, nicméně našimi členy jsou i aktivní politici. Organizujeme vzdělávací projekty, podporujeme osobní rozvoj, navazování kontaktů a otevřenou diskuzi.